Historisk arkiv

Nytt fartøy til Middelhavet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet undertegnet fredag kontrakt på innleie av nytt fartøy for å bistå i forbindelse med migrasjonskrisen i Middelhavet.

Etter en anbudskonkurranse ble Olympic Commander valgt som nytt fartøy til operasjonen. Olympic Commander, som drives av Olympic Nor AS, skal overta for Siem Pilot når kontrakten på dette fartøyet løper ut. 

Siem Pilot deltar i operasjon Triton i det sentrale Middelhavet. Fartøyet har vært leid inn siden sommeren 2015 og hatt et mannskap fra rederiet, Forsvaret og politiet. Avtalen om Siem Pilot løper ut i mai og Olympic Commander overtar bidraget i operasjonen etter dette.