Historisk arkiv

Sogn og Fjordane får én tingrett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen har i statsråd i dag besluttet at Sogn tingrett og Fjordane tingrett slås sammen til én domstol med hovedsete i Førde. Navnet på den nye sammenslåtte domstolen vil være Sogn og Fjordane tingrett.

Sammenslåingen har kommet i stand etter et lokalt initiativ, og dagens kontorer og rettssteder opprettholdes. Antallet innbyggere i rettskretsen vil være ca. 108 000 personer og det vil være ca. 20 tilsatte i den nye tingretten. Sammenslåingen iverksettes 1. juli 2017. 

Bakgrunnen for sammenslåingen er at sakene i domstolene har blitt mer komplekse og tidkrevende, noe som stiller de minste domstolene overfor faglige og kapasitetsmessige utfordringer.

Større kollegiale domstoler vil gi grunnlag for bedre samlet faglig kompetanse, og større kapasitet for avvikling av store, langvarige og komplekse saker. Videre gir større domstoler redusert sårbarhet med hensyn til blant annet sykefravær og ferieavvikling, og muliggjør samtidig en mer effektiv og økonomisk drift.