Historisk arkiv

Statsministeren la ned grunnsteinen til Politiets nasjonale beredskapssenter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

– Dette er en stor dag for norsk beredskap, sa statsminister Erna Solberg da hun i dag la ned grunnsteinen til beredskapssenteret.

Statsminister Erna Solberg sammen med justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara, politidirektør Reidar Humlegård og Jonny Hermansen, prosjektleder i Skanska.
La ned grunnstein: Statsminister Erna Solberg sammen med justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara, politidirektør Reidar Humlegård og Jonny Hermansen, prosjektleder i Skanska. Foto: JD

Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud i Ski kommune skal stå klart til bruk i september 2020. Da vil de nasjonale beredskapsressursene – beredskapstroppen, bombegruppen, krise- og gisselforhandlerne og politiets helikoptertjeneste – endelig være samlet ett sted.

Bedre objektsikring

Senteret vil også føre til bedre sikring av politiets skjermingsverdige objekter. Det er totalt 12 skjermingsverdige objekter i politiet. Når beredskapssenteret står ferdig vil en tredjedel av objektene være sikret.

– Dette senteret er et stort løft for den nasjonale beredskapen og et viktig bidrag til nordmenns trygghet i hverdagen, sa statsministeren.

Helt nødvendig

– Etableringen av et nasjonalt beredskapssenter for politiet er en stor prioritering. La det ikke være noen tvil: å bygge dette senteret er ikke bare riktig, det er helt nødvendig, sa justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara ved grunnsteinnedleggelsen.

Senteret skal bidra til at de nasjonale beredskapsressursene kan respondere raskt og riktig ved ekstraordinære hendelser. Da er det viktig at beredskapsressursene er samlet, og at de har umiddelbar tilgang på transportkapasitet.

Beredskapssenteret skal i tillegg være tilgjengelig som treningsarena for andre beredskapsressurser og legge til rette for bedre fagutvikling og samtrening med blant annet innsatspersonell.

– Norsk beredskap trenger dette beredskapssenteret og har trengt det lenge. Derfor er dette en gledens dag i arbeidet med å styrke norsk beredskap og skape trygghet i hverdagen for norske borgere, sa Wara.