Historisk arkiv

Takk til brannmannskapene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

– Jeg vil gi honnør til mannskapene som har kjempet mot skogbranner over hele Sør-Norge, sier statssekretær Knut Morten Johansen i Justis- og beredskapsdepartementet.

Knut Morten Johansen, pilot John-Arne Hellesø i Helitrans og Monica Mæland foran et av skogbrannhelikopterne.
John-Arne Hellesø i Helitrans (i midten) er en av pilotene som har jobbet intenst med brannslukking den siste tiden. Knut Morten Johansen og Monica Mæland takket ham for innsatsen. Foto: JD

Johansen reiste onsdag 18. juli sammen med kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland til Bykle kommune i Aust-Agder, der det har rast flere skogbranner. Dagen før besøket var det fem helikoptre som deltok i brannslukkingen i Bykle, et antall som på onsdag kunne nedskaleres til to.  

Slokkingsarbeidet har vært svært krevende, med stor slitasje på brannmannskapene.

– Brannmannskapet har lagt ned en formidabel innsats for å slokke de flere hundre brannene som har oppstått den senere tiden. Jeg vil også berømme helikopterberedskapen, Sivilforsvaret, Heimevernet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, fylkesmennene og Røde Kors og de mange andre frivillige som har samarbeidet godt og jobbet hardt denne sommeren, sier Johansen. 

– Jeg er imponert over at samarbeidet mellom alle de involverte har fungert så godt. Mine samtaler med mannskapene tyder også på at de er fornøyd med samarbeidet. Det viser at samvirkeprinsippet, der aktørene har et selvstendig ansvar for å sikre et best mulig samvirke med relevante aktører og virksomheter, fungerer etter hensikten, sier Johansen.

Monica Mæland i skogbrannhelikopter på vei til Bykle i Aust-Agder
Monica Mæland tok plass ved siden av piloten i skogbrannhelikopteret på vei til Bykle. Foto: JD