Historisk arkiv

Endringer i bortvisningsforskriften

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen gjorde endringer i bortvisningsforskriften 30. mars slik at blant annet at EØS-borgere, som skal påbegynne arbeid i næringer med kritisk behov for arbeidskraft, kan reise inn i Norge.

- Nå gjør vi endringer slik at flere personer som skal arbeide her, kan komme til Norge, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Endringene i bortvisningsreglene innebærer blant annet at EØS-borgere som skal påbegynne arbeid i næringer med kritisk behov for arbeidskraft, kan reise inn i Norge.

- Det er viktig for regjeringen at vi finner den riktige balansen mellom hensynet til smittevern og andre viktige samfunnshensyn, sier Mæland.

Dette gjelder følgende næringer: landbruk, gartneri, skogbruk, fiske, fiskeindustri, matindustri, petroleumsnæringen, utbygging av vann- og vindkraft og kraftnett.

- Jeg vil understreke at bortvisningsreglene ikke er til hinder for at norske borgere eller utlendinger med oppholdstillatelse kan komme tilbake til Norge, sier justis- og beredskapsministeren.

Det er tidligere fastsatt en del unntak, som gjør at utlendinger uten oppholdstillatelse likevel ikke skal bortvises, og dermed kan reise inn i Norge:

  • Dette gjelder EØS-borgere som er bosatt eller arbeider i Norge.
  • Det gjelder utlendinger som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner.
  • Andre grupper som kan reise inn i Norge er blant annet utlendinger som gjennomfører vare- og godstransport, nærmere bestemte grupper av oljearbeidere, sjømenn, innehavere av luftfartssertifikat, samer som utøver reindrift, militært personell og diplomater.
  • For øvrig kan det av særlige grunner gis rett til innreise for andre utlendinger. Dette omfatter blant annet tilfeller hvor det foreligger særlige velferdshensyn.