Historisk arkiv

Politiattest til personell i kritiske samfunnsfunksjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Politiet prioriterer nå utstedelse av politiattest til helsepersonell, barnevern, politi og andre samfunnskritiske funksjoner.

– Som følge av koronautbruddet trenger vi flere mennesker til å jobbe i helsevesenet, i barnevernet, i politiet og i andre samfunnskritiske funksjoner. Politiet vil nå derfor prioritere utstedelse av vandelsattest til disse gruppene. Det er helt nødvendig for å få utført disse viktige oppgavene, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Det er behov for å sikre at personell som kan utføre samfunnskritiske oppgaver får prioritet ved gjennomføring av vandelskontroll. Flere av disse stillingene krever at det fremvises gyldig politiattest før tiltredelse.

Politiet vil i tiden som kommer prioritere utstedelse av politiattest for personer som jobber i samfunnskritiske funksjoner. Det er kun søknader til helsepersonell, barnevern, politi og andre samfunnskritiske funksjoner som vil bli prioritert.

Elektroniske søknader om politiattest kan leveres på politiets nettsider.