Historisk arkiv

Nytt Kontrollutvalg for kommunikasjonskontroll

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen har i statsråd i dag oppnevnt nytt Kontrollutvalg for kommunikasjonskontroll.

Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll er et uavhengig organ som skal kontrollere at politiets bruk av kommunikasjonskontroll, romavlytting og dataavlesing foregår innenfor rammen av lov og instrukser. Utvalget skal også kontrollere sletting og bruk av overskuddsinformasjon, og vurdere innberetninger og rapporter som politimestrene oversender til Riksadvokaten.

For perioden 11. mai 2021 til og med 10. mai 2025 består utvalget av:

  • Leder: Professor Asbjørn Strandbakken (gjenvalg)
  • Medlem: Sorenskriver Unni Sandbukt (ny)
  • Medlem: Advokat Trine Buttingsrud Mathiesen (gjenvalg)
  • Medlem: Sivilingeniør Frank Stien (gjenvalg)
  • Medlem: Advokat Marianne Klausen (gjenvalg)
  • Medlem: Tingrettsdommer Brynjulf Moe (gjenvalg)
  • Varamedlem: Daglig leder Einar Lunde (gjenvalg)
  • Varamedlem: Konstituert tingrettsdommer Sigrid Nysted (gjenvalg)