Historisk arkiv

Nyheter

Utenomrettslige tvangsekteskap kan straffes med inntil seks år i fengsel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Kongen i statsråd har i dag sanksjonert Stortingets vedtak til lov om endringer i straffeloven om utenomrettslige tvangsekteskap.

Endringen trer i kraft 1. april 2021. Endringen innebærer at man kan straffes med fengsel inntil 6 år hvis man tvinger noen til å inngå ekteskap eller en ekteskapslignende forbindelse. I vurderingen av om det foreligger en ekteskapslignende forbindelse skal det legges vekt på om forbindelsen er varig, oppleves som bindende og etablerer rettigheter og plikter mellom partene av rettslig, religiøs, sosial eller kulturell karakter.