Historisk arkiv

AgustaWestland til sluttforhandlinger om nye redningshelikoptre

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen har besluttet å innlede sluttforhandlinger med selskapet AgustaWestland Ltd. om levering av nye redningshelikoptre til erstatning for dagens Sea King.

– Jeg er svært fornøyd med at vi nå kommer videre i arbeidet med å få på plass nye redningshelikoptre, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.  

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag informert tilbyderne Eurocopter, NHI, Sikorsky, og AgustaWestland Ltd. om at sistnevnte er valgt som foretrukket leverandør av nye rednings­helikoptre med tilhørende utstyr og vedlikeholdsløsninger til erstatning for dagens Sea King. Målet er at kontrakten etter avsluttende forhandlinger skal inngås innen utgangen av året. Leveransen omfatter 16 nye redningshelikoptre med opsjon på ytterligere 6, og sikrer at Sea King vil være faset ut over hele landet innen utgangen av 2020.

AgustaWestland AW 101 er den kandidaten som samlet sett, etter krevende forhandlinger, best oppfyller kravene som settes til Norges fremtidige redningshelikopter. De nye helikoptrene vil kunne unnsette betydelig flere nødstedte, være merkbart raskere, og nå vesentlig lengre enn i dag – under tilnærmet alle værforhold. Tilsvarende vil søkeegenskaper og mulighet for medisinsk behandling vesentlig forbedres.

Anskaffelsen startet 21. oktober 2011 med kunngjøringen av prekvalifisering. Tilbuds­dokumentene ble frigjort 12. juli 2012, og tilbud ble mottatt fra fire tilbydere 18. desember samme år.

Innfasingen av nye redningshelikoptre vil starte i 2017. I 2020 vil de nye helikoptrene ha overtatt for Sea King over hele landet.