Historisk arkiv

Ny handlingsplan mot radikalisering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

I dag gikk startskuddet for arbeidet med en ny handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme. – Handlingsplanen skal gi konkrete tiltakspunkter og bli et verktøy for alle dem som arbeider direkte med barn og unge, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen og andre medlemmer av regjeringen på dagens møte.
Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen og andre medlemmer av regjeringen på dagens møte. (Foto: JD – se flere bilder på Flickr)

I dag gikk startskuddet for arbeidet med en ny handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme. – Handlingsplanen skal gi konkrete tiltakspunkter og bli et verktøy for alle dem som arbeider direkte med barn og unge, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Fem statsråder og fem statssekretærer møttes i dag for å drøfte regjeringens arbeid med å forebygge radikalisering og rekruttering av unge til ekstremisme.

– Vi vil sende et tydelig signal: En tidlig forebyggende innsats mot radikalisering er et ansvar som hviler på mange – politiet, skolen, kommunen, foreldre, nærmiljø. Vi kan bare lykkes gjennom et bredt samarbeid, sier Anundsen.

For å få en mest mulig konkret handlingsplan med tiltak som virker, vil regjeringen sette ned en arbeidsgruppe på tvers av fagområder. Den får i oppdrag å hente innspill fra kompetansemiljøer og til slutt komme med tiltak til justisministeren for hvordan vi best kan forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. I tillegg vil de involverte departementene komme med forslag til tiltak som arbeidsgruppen vil få i oppdrag å vurdere.

Arbeidsgruppen bes særlig om å vurdere behovet for konkrete tiltak for å:

  • øke kunnskapen og kompetansen
  • styrke samarbeidet for tidlig forebyggende innsats
  • forebygge tilvekst til ekstreme miljøer
  • forebygge bruk av internett som arena for rekruttering og radikalisering
  • styrke det internasjonale samarbeidet

Arbeidsgruppen skal legge frem sitt forslag til tiltak for Justis- og beredskapsdepartementet innen 31. januar 2014.