Historisk arkiv

Glent ny embetsleder ved Det nasjonale statsadvokatembetet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Avdelingsdirektør Jan Fredrik Glent (47) er i statsråd i dag utnevnt til førstestatsadvokat og embetsleder ved Det nasjonale statsadvokatembetet.

Avdelingsdirektør Jan Fredrik Glent (47) er i statsråd i dag utnevnt til førstestatsadvokat og embetsleder ved Det nasjonale statsadvokatembetet.

Det nasjonale statsadvokatembetet har blant annet det overordnede påtalemessige ansvaret for saker som blir etterforsket av Kripos og Den sentrale enhet ved Politiets sikkerhetstjeneste.

Glent kommer fra stillingen som avdelingsdirektør i Politiets sikkerhetstjeneste, hvor han er leder for etterforsknings- og rettsavdelingen.

Glent er cand. jur. fra 1992. Fra 1993 har han blant annet jobbet som konsulent i Justisdepartementet, politiadvokat ved Oslo politidistrikt, konstituert statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter og har praktisert som advokat i Advokatfirmaet Elden DA. I 2005 ble Glent utnevnt til statsadvokat ved Det nasjonale statsadvokatembetet. Fra 2011 har han vært avdelingsdirektør ved Politiets sikkerhetstjeneste og var i en periode på seks måneder i 2012 konstituert som assisterende sjef ved Politiets sikkerhetstjeneste. 

Glent har meget solid politi- og påtalefaglig erfaring og han har lang erfaring som leder. Han har også god kunnskap om det Det nasjonale statsadvokatembetet fra den tiden han var statsadvokat der.