Historisk arkiv

Nye dommere i Høyesterett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Advokat Arne Ringnes og tingrettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen ble i statsråd i dag utnevnt til dommere ved Norges Høyesterett.

– Høyesterett får med dette to solide og svært dyktige jurister med bred erfaring både nasjonalt og internasjonalt. Ved årets utlysning ble det åpnet for å unnta søkere fra offentlige søkerlister. Det var denne gang hele 12 søkere, mens det i fjor var ingen søkere. Dette er veldig gledelig, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Arne Ringnes er født i 1955. Han har juridikum fra 1982. Ringnes har lang yrkeserfaring som jurist. Etter eksamen var han konsulent/førstekonsulent i Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling i tre år. Fra 1985 til 1986 var han dommerfullmektig ved Indre Follo sorenskriverembete. Fra 1986 til 1988 var Ringnes advokatfullmektig i advokatfirmaet Thommessen, Karlsrud, Heyerdahl & Brunsvig, senere Advokatfirmaet Thommessen AS, som han siden 1989 har vært partner i. Ringnes har de siste 12 årene vunnet Finansavisens advokatundersøkelse innen immaterialrett og media og Chambers and partners rangerer han som «Star Individual», en rangering kun et fåtall norske advokater har fått.

Wenche Elizabeth Arntzen er født i 1959. Hun har juridikum fra 1986. Arntzen har lang og bred yrkeserfaring som jurist. Etter eksamen var hun konsulent i Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling i ett år. Fra 1987 til 1988 var hun dommerfullmektig ved Larvik byrett. Fra 1989 til 2003 var Arntzen advokat ved Regjeringsadvokatembetet, kun avbrutt av en periode på fire måneder i 1994, hvor hun var konstituert lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett. Fra 2003 til 2007 var hun advokat, og senere partner, i Kluge advokatfirma. Siden 2007 har hun vært tingrettsdommer ved Oslo tingrett. Arntzen har som dommer særlig utmerket seg med sin innsats som rettens leder i den såkalte «Breivik-saken», som hun administrerte forbilledlig.