Historisk arkiv

Sexkjøpsloven er evaluert

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen har mottatt rapport fra Vista Analyse som har sett på virkningene av loven som forbyr kjøp av seksuelle tjenester. Rapporten viser at forbudet har bidratt til lavere etterspørsel etter sex med prostituerte.


Statssekretær Vidar Brein-Karlsen mottar rapporten fra Ingeborg Rasmussen i Vista Analyse. (Foto JD – se og last ned flere bilder på Flickr)

 

Regjeringen har mottatt rapport fra Vista Analyse som har sett på virkningene av loven som forbyr kjøp av seksuelle tjenester. Rapporten viser at forbudet har bidratt til lavere etterspørsel etter sex med prostituerte.

– Denne rapporten vil være en av flere sentrale kilder til kunnskap om prostitusjonsmarkedet i Norge. Vi vil nå sette i gang et arbeid med en stortingsmelding som løfter frem alle utfordringene knyttet til prostitusjon. Vi vil ha en grundig og prinsipiell debatt omkring dette, sier statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Vidar Brein-Karlsen.

Lovforbudet trådte i kraft 1. januar 2009. Ønsket om å bekjempe menneskehandel var et av motivene for å endre loven. Den forrige regjeringen besluttet i 2013 at loven skulle evalueres.

Etter en åpen anbudskonkurranse, leverte Vista Analyse et tilbud på en offentlig utlysning der de skisserte hvordan oppdraget kunne løses innenfor de angitte rammene. Vista Analyse ble gitt oppdraget sommeren 2013.

Last ned rapporten (pdf)

Pressemeldingen til Vista Analyse