Historisk arkiv

Ny avtale om asylpolitikken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen og samarbeidspartiene KrF og Venstre er blitt enige om en tilleggsavtale på asyl- og innvandringsfeltet.


Anders Anundsen og Erna Solberg på pressekonferanse om den nye avtalen. (Foto: JD – se/last ned flere bilder på Flickr) 

Den nye avtalen sikrer den balansen partene har blitt enige om i den opprinnelige samarbeidsavtalen. Innvandringspolitikken skal strammes inn, men myndighetene skal være mer liberale når det gjelder lengeværende barn.

Ny behandling av beskyttelsesspørsmålet

Den nye avtalen inneholder en rekke punkter som regjeringen er godt fornøyd med å få gjennomført.

– I avtalen er det sikret midler til at UDI skal få muligheten til å behandle beskyttelsesspørsmålet på nytt før midlertidig og permanent opphold skal gis. Dette betyr at dersom flyktninger som kommer til Norge på grunn av for eksempel borgerkrig får opphold, vil de kunne miste oppholdstillatelsen dersom borgerkrigen blir avsluttet innen 5 år. Dette er allerede hjemlet i utlendingsloven, men har i praksis ikke blitt fulgt opp av utlendingsmyndighetene, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

– Denne endringen gjør at Norge faktisk oppfyller intensjonene i asylinstituttet. De som kommer til Norge for å søke asyl, skal ikke fortsatt ha opphold når grunnen til at de søkte asyl har bortfalt før de har fått permanent oppholdstillatelse, sier Anundsen.

Justis- og beredskapsdepartementet skal etter avtalen lage en instruks om at det skal reises tilbakekallssak i saker der flyktninger har dratt på ferie til hjemlandet de har fått beskyttelse fra, i de sakene der dette er i strid med oppholdsvedtaket og dermed utlendingsloven.

Barnefamilier får prøvet sakene på nytt

Barnefamilier som har hatt opphold i Norge i over 4 år ved retur fra Norge, og som har blitt sendt ut i perioden 1. juli 2014 – 18. mars 2015 skal få muligheten til å prøve sin sak etter den nye forskriftsbestemmelsen regjeringen, Venstre og KrF tidligere har blitt enige om.

– Vi er glade for at vi har fått på plass en løsning for lengeværende barn og bedre samarbeidsrutiner mellom partene i avtalen på dette viktige feltet, sier Anders Anundsen. 

Tilknytningskrav ved familiegjenforening

Partiene er enige om at man skal innføre tilknytningskrav ved familiegjenforening for å blant annet redusere omgåelse av reguleringene som skal forhindre familiegjenforening ved flerkoneri.

I dag kan flyktninger i inntil ett år etter oppholdstillatelse i Norge få familiegjenforening uten å oppfylle underholdskravet som snart blir hevet til kr. 300.000 i året. Med denne avtalen skal denne fristen i utgangspunktet reduseres til 6 måneder. I tillegg er den økonomiske støtten til å hente familien fjernet i statsbudsjettet for 2015.

Integreringskriterier for kvoteflyktninger

I avtalen sikres også integreringskriterier for kvoteflyktninger. Dette skal sikre at flere av de som kommer til Norge som kvoteflyktninger har en bedre mulighet til å bli integrert. Det skal blant annet legges vekt på relevant yrkeserfaring og utdannelse.

Les avtalen her (pdf)