Historisk arkiv

Flyktninger kan bli fratatt oppholdstillatelsen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt instruks til utlendingsmyndighetene om at flyktningstatus og oppholdstillatelse skal kalles tilbake dersom flyktningen ikke lenger har behov for beskyttelse.

– Instruksen er en viktig innstramning i asylpraksisen. De som ikke lenger har behov for beskyttelse må returnere til hjemlandet sitt og hjelpe til å bygge det opp igjen når det er trygt, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp). 

Les instruksen her 

Instruksen følger opp avtalen mellom Ap, Høyre, Frp, KrF, Sp og Venstre av 19. november 2015 om tiltak for å møte flyktningkrisen. Flyktningkonvensjonen åpner for slikt tilbakekall når behovet for internasjonal beskyttelse har falt bort.

– Verken Norge eller andre europeiske land har benyttet seg av denne muligheten i særlig grad hittil. Instruksen innebærer en betydelig omlegging av praksisen på utlendingsfeltet, sier Listhaug videre.

Ifølge instruksen skal UDI vurdere tilbakekall dersom endringer i den sikkerhetsmessige, politiske eller menneskerettslige situasjonen i utlendingens hjemland tilsier at det er trygt å vende tilbake. Også i saker hvor det foreligger indikasjoner på at beskyttelsesbehovet er bortfalt, skal UDI vurdere tilbakekall, for eksempel hvis det foreligger konkret informasjon som tilsier at det er trygt å returnere. Videre kan UDI opprette sak om tilbakekall i tilfeller hvor andre forhold tilsier at utlendingen ikke lenger har behov for beskyttelse. 

Instruksen gjelder ikke for kvoteflyktninger eller flyktninger som allerede har fått permanent oppholdstillatelse eller opphold på humanitært grunnlag.

Dersom vilkårene for tilbakekall er oppfylt, skal UDI vurdere om det er grunnlag for oppholdstillatelse fordi det foreligger sterke menneskelige hensyn eller en særlig tilknytning til Norge, eller om internasjonale forpliktelser tilsier at oppholdstillatelse må gis.