Historisk arkiv

Libe Rieber-Mohn blir ny direktør for IMDi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Libe Rieber-Mohn (51) ble i statsråd i dag åremålsbeskikket i seks år som direktør for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

– Med Rieber-Mohn får IMDi en leder med et engasjement for å videreutvikle og skape gode resultater på integreringsfeltet, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug. 

Rieber-Mohn er en kunnskapsrik leder med solid kjennskap til IMDis arbeidsområde fra ulike posisjoner og stillinger på kommunalt og statlig nivå. Rieber-Mohns varierte ledererfaring, gode kunnskaper om forvaltningen og personlige egenskaper vil ha alle forutsetninger for å lede IMDi i tiden fremover. 

– Fjorårets rekordhøye asyltilstrømming stiller oss overfor helt nye utfordringer. Vi må tenke nytt i integreringspolitikken. Regjeringen har lagt fem en ambisiøs integreringsmelding med 69 tiltak for å komme raskere i gang med integreringsprosessen, bruke den enkeltes evner og sette tydelige krav til egeninnsats. Nå får vi en handlekraftig leder som kan skape gode resultater, sier Listhaug. 

Libe Rieber-Mohn er cand.sociol. fra Universitetet i Oslo i 1994. Hun har en variert ledererfaring. Rieber-Mohn var varaordfører og gruppeleder for Arbeiderpartiets bystyregruppe fra 2011 til 2015 og byrådslederkandidat for Oslo Arbeiderparti fra 2010 til 2011. Før dette var hun statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet og politisk rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Rieber-Mohn har tidligere også vært prosjektleder i Barnevernstjenesten, Bydel Gamle Oslo, seniorkonsulent i Cap Gemini Ernst & Young og seksjonsleder i Oppvekstavdelingen, Bydel Gamle Oslo. Tidlig i sin karriere var Rieber-Mohn byrådssekretær i byrådsavdeling for byutvikling og kultur, Oslo kommune. 

Stillingen som direktør for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet er ledig etter at åremålet for direktør Geir Barvik utløper i august 2016.