Historisk arkiv

Ny leder av bevæpningsutvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Tidligere departementsråd Anne Kari Lande Hasle overtar som leder av utvalget som skal vurdere politiets fremtidige bevæpning. Lande Hasle er i dag medlem av utvalget, og hun overtar etter Kari Lynne.

– Lagmann ved Frostating lagmannsrett Kari Lynne, har bedt om å fratre. Dette har jeg akseptert, og jeg har bedt medlem i utvalget, Anne Kari Lande Hasle, om å overta ledervervet, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Utvalget skal levere sin offentlige utredning i mars 2017.