Historisk arkiv

Presseinvitasjon: Åpning av nytt tinghus i Ålesund

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Statssekretær Gjermund Hagesæter (Frp) deltar på åpningen av nytt tinghus i Ålesund mandag 21. november.

Det nye tinghuset i Ålesund vil gjøre domstolene bedre rustet til å utføre sitt samfunnsoppdrag, blant annet ved at det er godt tilpasset dagens teknologi. Dette er et viktig ledd i satsningen på «digitale domstoler».

Programmet varer fra kl 1000-13.00.

Statssekretæren holder innlegg ca. kl 10.20, og er tilgjengelig for intervju i forkant og i etterkant av programmet. 

Spørsmål kan rettes til Justisdepartementets pressetelefon, 975 53 745.