Historisk arkiv

300 nye fengselsplasser i Mandal og Froland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet har besluttet å bygge fengsel med 100 plasser i Mandal og 200 plasser i Froland i Agder.

– Nytt fengsel i Agder vil tilføre området sårt tiltrengte fengselsplasser, og vil samtidig ha en god effekt på arbeidsmarkedet i regionen, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP).

Opprettelsen vil skape rundt 245 arbeidsplasser i Froland og 135 i Mandal.

Behovet for fengselskapasitet på Sørlandet er stort. Det er særlig behov for nye lukkede plasser til varetekt og gjennomføring av lengre dommer.

Fordelingen er i tråd med anbefalinger fra Statsbygg og Kriminalomsorgsdirektoratet. Felles administrasjon for de to avdelingene legges til Mandal, noe som sikrer noen flere arbeidsplasser i dette området.

For å sikre raskest mulig gjennomføring av prosjektet, etableres fengslene med utgangspunkt i standard byggemetode for nye fengselsbygg som Statsbygg og Kriminalomsorgsdirektoratet har utviklet.

I RNB for 2016 ble det bevilget 15 millioner kroner til prosjektering av nytt fengsel i Agder. I 2017 er det bevilget 50 millioner kroner til videre prosjektering. Det planlegges med byggestart i 2017.