Historisk arkiv

Evaluering av politireformen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) overleverte i dag en statusrapport til justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP), som vurderer reformarbeidet som er gjennomført i 2016.


Justisministeren mottar statusrapporten fra prosjektleder Vivi Lassen fra Difi.

– Det er naturlig at man kjenner på en usikkerhet når man står overfor store endringer, og det forstår jeg. Men nå har dette hittil i stor grad dreid seg om struktur, mens det reformen egentlig handler om er å ha mer politi ute blant folk samt heve fagkompetansen for eksempel opp mot overgrep over nett, sier Amundsen. 

Justis- og beredskapsdepartementet har bestilt rapporten fra Difi som ledd i en følgeevaluering av reformen. Oppdraget vil gå over fire år. 

– Det hjelper lite om man er nabo til et lensmannskontor som uansett bare er åpent to dager i uken på dagtid. Det som hjelper deg er den nærmeste patruljen, og da er det avstanden til den som blir avgjørende. Det er blant annet dette vil vi gjøre bedre med reformen - vi vil ha flere politikontorer, og de skal være på hjul, sier Amundsen.

Les rapporten: Evaluering av nærpolitireformen Statusrapport 2016