Historisk arkiv

Læreplanen for ordensvakter settes på vent

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Fra 1. januar 2018 blir det innført en ny læreplan for vektere. For ordensvakter gjelder den gamle ordningen for opplæring inntil videre.

– Et krav om opplæring på 120 timer for ordensvakter er for høyt. Vi må se på dette på nytt. Timeantallet må ned. Derfor settes endringene som opprinnelig skulle skje fra 1. januar 2018 på vent, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp).

Dagens ordning for opplæring av ordensvakter vil derfor gjelde også etter 1. januar 2018, frem til ny læreplan er på plass. For vekteropplæringen vil endringene gå som planlagt.

Justis- og beredskapsministeren har møtt representanter fra NHO Service og Handel, NHO Reiseliv, Arbeidsmandsforbundet og Fellesforbundet i forbindelse med etablering av ny læreplan for ordensvakter.

Før ny læreplan for ordensvakter fastsettes skal Politidirektoratet konsultere berørte parter.