Historisk arkiv

Ny assisterende politidirektør

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Håkon Skulstad er i statsråd i dag åremålsbeskikket som assisterende politidirektør for en periode på seks år.

Skulstad (53) har bred faglig bakgrunn fra politiet, både som polititjenestemann og som påtalejurist. I tillegg har han tung ledererfaring på høyeste nivå i politiet.

Håkon Skulstad er cand. jur. fra 1993 og har Politiskolen fra 1986. Han har blant annet vært statsadvokat og konstituert førstestatsadvokat ved Økokrim, assisterende sjef ved Kripos, der han også var konstituert sjef i en periode, politimester i Politidirektoratet og avdelingsdirektør i Justisdepartementet, Politiavdelingen. Videre har Skulstad vært politimester i Østfinnmark politidistrikt og sjef for Politihøgskolen. Fra 2014 har han vært prosjektleder i Politidirektoratet.

– Skulstad har solid politifaglig bakgrunn og har god forståelse for politiets samfunnsoppdrag, oppgaver og rolle. De neste årene skal det utvikles et bedre og mer moderne politi, som jobber mer effektivt, som er bedre rustet til å møte fremtidens kriminalitetsutfordringer og som skaper trygghet der folk bor og ferdes. I dette arbeidet vil den nye assisterende politidirektøren ha en viktig rolle sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP).

Skulstad tiltrer stillingen fra det tidspunktet Politidirektoratet bestemmer.