Historisk arkiv

Regjeringen vil raskere bosette mindreårige

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen har besluttet at enslige mindreårige med begrenset tillatelse i påvente av dokumentert identitet bosettes i en kommune raskere enn de gjøres i dag.

– Flere rapporter og ansatte i mottak har varslet om en alvorlig situasjon for mange barn i asylmottak. Regjeringen har tatt dette på største alvor, og har lovet tiltak. Vårt første tiltak er å bosette asylbarn som uansett blir boende i Norge, langt raskere, sier konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (FrP) 

Dette tiltaket vil gjelde om lag 400 barn som bor i asylmottak med begrenset tillatelse grunnet manglende ID-dokumentasjon. 

Statsråden er tydelig på at asylpolitikken ligger fast, og at det er ikke aktuelt å bosette enslige mindreårige som ikke har krav på beskyttelse. – Den strenge asylpolitikken som har sørget for den laveste asylstrømmen på omtrent 20 år ligger fast. Vi skal ha kontroll på innvandringen. Mindreårige som ikke har krav på beskyttelse skal ikke bosettes, og skal reise hjem når de blir 18 år, sier Sandberg. 

Det er to grupper asylbarn som får begrensede tillatelser. Den ene gruppen er enslige mindreårige som ikke har krav på beskyttelse, men ikke kan reise hjem fordi de ikke har kjente omsorgspersoner. Disse får en begrenset tillatelse og skal reise hjem ved fylte 18 år. Den andre gruppen er asylbarn som har krav på beskyttelse men ikke har dokumentert identitet. 

Statssekretær Fabian Stang (H), er godt fornøyd med tiltaket.
– Mange verger, ansatte og organisasjoner har vært svært bekymret. Det har vært viktig for regjeringen å sikre trygghet og omsorg for disse barna. Dette vil avhjelpe den vanskelige situasjonen i asylmottak, sier han.

Flere tiltak kommer

Sandberg presiserer at det vil komme flere tiltak for å avhjelpe situasjonen.
– Flere politikere har foreslått å endre lovverket og åpne grensene for flere asylsøkere. Det vil være feil signal å sende når vi vet at presset mot Europa er voldsomt. Det vil også ta langt tid å endre lovverket og vil ikke avlaste situasjonen vi ser nå. Vi setter i gang raskt, slik at disse barna blir bosatt, får en bedre hverdag og kommer i gang med livene sine, sier statsråden.