Historisk arkiv

Vil holde tilbake utlendinger i grensekontroll

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Innvandrings- og integreringsministeren sender på høring nye regler som gjør det enklere for politiet å holde på utlendinger som stanses i grensekontrollen.

– Vi må ha kontroll med grensene våre. Når en person for eksempel ikke kan sannsynliggjøre hva han skal i Norge, undergraver det systemet hvis vi likevel lar vedkommende reise inn i landet mens vi vurderer bortvisning, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP).
Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring et forslag til nye regler i utlendingsloven om at politiet kan holde på utlendinger som stanses i innreisekontroll, i inntil 24 timer. Beslutning skal treffes av en politijurist.

– Vi risikerer å slippe inn personer i landet som har kriminelle hensikter, som kan være meget ressurskrevende å få sendt ut igjen. Derfor er dette så viktig, understreker statsråden.

Noen ganger tar det tid å avklare om en utlending har rett til innreise eller ikke, og det kan ta tid å få vedkommende om bord på et returfly. Dersom utlendingen kommer med et sent kveldsfly, er det ikke alltid mulig å få til en returreise før neste dag. I noen tilfeller må utlendingen derfor holdes over natten.

– Norske myndigheter er forpliktet etter Schengenregelverket til å sørge for at personer som skal nektes innreise, ikke slipper inn på vårt territorium, sier innvandrings- og integreringsministeren.

Den nye pågripelsesbestemmelsen vil ikke gjelde for asylsøkere. For denne gruppen gjelder det allerede særskilte reguleringer.

Fristen for å gi merknader til høringsforslaget er satt til 6. desember i år.