Historisk arkiv

Norge og Sverige utvider politisamarbeidet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Politiets beredskapstropp og tilsvarende spesialenhet i Sverige vil i fremtiden kunne bistå hverandre operativt under terrorhendelser og andre krisesituasjoner.

Justisministeren og hans svenske kollega, justisminister Morgan Johansson, signerte avtale om utvidet politisamarbeid i Lund i dag.

Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara har under Nordisk justisministermøte i Lund signert en erklæring som sluttfører forhandlingene om en slik avtale.

– Jeg er glad for at vi nå sikrer et effektivt samarbeid mellom våre spesielle innsatsenheter i krisesituasjoner, og at en avtale om et slikt samarbeid nå er ferdig fremforhandlet, sier Wara.

Dette betyr at Norge og Sverige kan anmode om bistand fra hverandres nasjonale beredskapsressurser i situasjoner som terrorhendelser, gisseltaking, kapring og lignende grov kriminalitet.

Det ble også på det nordiske justisministermøtet signert en intensjonserklæring mellom de nordiske landene om utvidet politisamarbeid i Norden. Dette vil bety et samarbeid som sørger for effektiv ressursutnyttelse på tvers av landegrensene.

– Med et utvidet politisamarbeid i Norden vil vi forbedre mulighetene for å forebygge, forhindre og oppklare kriminalitet som skjer over landegrensene, sier justisministeren.