Historisk arkiv

Strengere reaksjoner mot vertsfamilier som utnytter au pairer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

I dag sender Justis- og beredskapsdepartementet et lovforslag om at vertsfamilier som utnytter au pairen skal kunne ilegges varig karantene, slik at de ikke kan få au pair igjen, på høring.

I dag kan det bare ilegges midlertidig karantene dersom en vertsfamilie grovt eller gjentatte ganger bryter vilkårene for au pair-ordningen, eller dersom noen i vertsfamilien har begått alvorlige handlinger mot au pairen. Lovforslaget, som nå sendes på høring, innebærer at det i de mest alvorlige tilfellene skal kunne ilegges varig karantene.

Forslaget følger opp anmodningsvedtak nr. 743 og 744 (2016–2017) fra Stortinget, som har sin bakgrunn i et representantforslag om blant annet strengere reaksjoner mot vertsfamilier som utnytter au pairer, jf. Dokument 8: 54 S (2016–2017).

Høringsfristen er satt til 6. august 2018.

Høring - endringer i utlendingsloven - varig karantene for vertsfamilier som utnytter au pairer