Historisk arkiv

Politireformen – Difi statusrapport for 2018

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har fått i oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet å evaluere politireformen. Difi har nå levert sin statusrapport for 2018.

– Verden endrer seg og kriminaliteten endrer seg. Da må også politiet endre seg. Rapporten slår fast behovet for omstilling, og fremholder at reformen inneholder nødvendige og viktige tiltak for å videreutvikle og ruste norsk politi for et endret kriminalitetsbilde, sier Thor Kleppen Sættem (H), statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet.

Rapporten gir en vurdering av reformarbeidet så langt, samt noen råd om det videre arbeidet. Den er basert på intervjuer, både med ledere og medarbeidere i politiet og med politiets samarbeidspartnere i kommunene, supplert med spørreundersøkelser og dokumentstudier.

Les rapporten hos Difi