Historisk arkiv

Samfunnssikkerhetsministeren åpnet Nasjonal sikkerhetsmåned

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) åpnet fredag den nasjonale sikkerhetsdugnaden Nasjonal sikkerhetsmåned.

Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde åpner sikkerhetsmåneden 2019.
Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde åpner sikkerhetsmåneden 2019. Foto: JD

– Alle må ta ansvar for god digital sikkerhet, enten du er samfunnssikkerhetsminister, leder for en bedrift eller bare liker å være på Facebook, sa Smines Tybring-Gjedde.

Et mål med kampanjen Nasjonal sikkerhetsmåned er at alle norske virksomheter gjennomfører opplæring av sine ansatte. Dette er et viktig tiltak for å øke folks bevissthet og god praksis for digital sikkerhet.

Digital sikkerhet er et viktig område for regjeringen og flere viktige tiltak er gjennomført i år.

- Regjeringen har blant annet styrket innsatsen gjennom en egen samfunnssikkerhetsminister, og de nye nasjonale strategiene for digital sikkerhet – en hovedstrategi og en egen strategi på kompetanse – ble lansert i januar, sier samfunnssikkerhetsministeren.

I den nasjonale strategien for digital sikkerhet inngår 10 grunnleggende råd som alle norske virksomheter bør iverksette. Målet med rådene er å løfte sikkerheten på tvers av samfunnet gjennom å bygge en sikkerhetsgrunnmur.

Nå jobbes det med en samfunnssikkerhetsmelding, som skal legges fram neste år, der digital sikkerhet er et sentralt tema.

I tillegg er det i 2020 også planlagt en nasjonal tverrsektoriell øvelse om digital sikkerhet ledet av DSB i nært samarbeid med offentlige og private virksomheter.

Bruk av øvelser er avgjørende for å forbedre evnen til krisehåndtering, og for å avdekke svakheter i forebygging og beredskap.

Lars Eirik Berg, sikkerhetsdirektør i DNB, mottar Fidus-prisen for god informasjonssikkerhet av samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde.
Samfunnssikkerhetsministeren delte også ut Fidus-prisen 2019, en årlig pris for god informasjonssikkerhet til aktører med høy tillit i samfunnet. Årets prisvinner var DNB ASA, her representert ved Lars Eirik Berg, sikkerhetsdirektør i DNB. Foto: Mats Lillesund, DNB