Historisk arkiv

Foreslår forenklinger og tiltak innenfor justissektoren for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet har med hjemmel i koronaloven § 2 sendt forslag til midlertidig forskrift på høring.

Domstolene, politiet og påtalemyndigheten har innrettet virksomheten sin med tanke på å redusere risiko for spredning av Covid-19. Det gjør det vanskelig å opprettholde normal saksavvikling. Domstoladministrasjonen har understreket at det er svært viktig å iverksette avhjelpende tiltak raskt.

– Uten domstolene stopper Norge opp. I dag går de viktigste sakene for retten, men vi ser behovet for at flere av de andre saker også skal bli avgjort. Regjeringen foreslår en rekke midlertidige endringer som gjør at flere saker går for retten uten å risikere smitte, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Domstolenes virksomhet er grunnleggende for at samfunnet skal fungere. Formålet med forskriften er å iverksette tiltak som anses nødvendige for å muliggjøre og sikre en forsvarlig og trygg saksavvikling i rettsvesenet.

– Regjeringen foreslår praktiske endringer som video- og telefonkonferanse i rettssaker og alternativer til signaturer.  Jeg vil understreke at regjeringen legger opp til at dommeren skal gjøre en vurdering av dette i hver enkelt sak, sier Monica Mæland.

Departementet foreslår i hovedtrekk å:

  • Utvide adgangen til å holde fjernmøter og gjennomføre fjernavhør i domstolene.
  • Utvide adgangen til skriftlig behandling i domstolene.
  • Tilrettelegge for funksjonelle løsninger for signering av dokumenter.
  • Tilrettelegge for funksjonelle løsninger for avsigelse av rettslige avgjørelser.
  • Tilrettelegge for at utleveringsbegjæringer anses mottatt også ved elektronisk oversendelse, samt at rettsanmodninger kan mottas elektronisk fra stater utenfor EU og Schengen.

– Det er viktig at partene nå bidrar til at gjennomføring går mest mulig som normalt. Hele Norge må bidra til å holde hjulene i gang. Takk til alle som viser omstillingsvilje, sier Monica Mæland.

Fristen for å sende inn høringssvar er 25. mars kl. 14.00. Den svært korte høringsfristen skyldes at det haster med å få på plass tiltak for å øke saksavviklingen i domstolene.

– Det er viktig å påpeke at det er forslag til midlertidige endringer som vi nå sender på høring. Selv om fristen er kort, vil selvsagt høringsinnspillene bli behandlet av departementet, avslutter Monica Mæland.