Historisk arkiv

Jon Halvorsen er ny direktør for Hovedredningssentralen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag ansatt Jon Halvorsen som direktør for Hovedredningssentralen.

Jon Halvorsen med blomster i i Justis- og beredskapsdepartementet.
Jon Halvorsen i Justis- og beredskapsdepartementet etter at han i dag ble ansatt som ny direktør for Hovedredningssentralen. (Bildet kan lastes ned til fri bruk.) Foto: JD

– Hovedredningssentralen har en viktig rolle med å fremme og legge til rette for godt samarbeid med alle de ulike ressursene som redningstjenesten benytter seg av under redningsoppdrag. Jon Halvorsen er en kompetent leder med relevant erfaring fra organisasjonsutvikling, omstillingsprosesser og endringsledelse. I tillegg kjenner han redningstjenesten svært godt, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Jon Halvorsen (45) har lang ledererfaring som organisasjonssjef i Norsk Folkehjelp, og mer enn 20 års erfaring fra innsats i redningstjenesten gjennom ulike roller på ulike nivåer.

Halvorsen har hatt ulike oppgaver i Norsk Folkehjelp fra sanitetskonsulent til organisasjonssjef, med ansvar for å følge opp 12 000 medlemmer, 2000 av dem operative sanitetsmannskaper.  Han har også vært styremedlem og leder for Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum (FORF), en paraplyorganisasjon for frivillige organisasjoner som har sitt virke i redningstjenesten.

Halvorsen var sentral i utarbeidelsen av Håndbok for redningstjenesten, og ledet arbeidet med å utarbeide Nasjonal faglig veileder for redningstjenesten ved søk etter savnet person. Veilederen har ført til gjennomgripende endringer og kvalitetsforbedring i hvordan redningstjenesten samlet responderer for redde liv og helse når noen er savnet.

Halvorsen har fungert i stillingen som direktør fra 1. januar 2020.

Om Hovedredningssentralen

Hovedredningssentralen er en virksomhet underlagt Justis- og beredskapsdepartementet som leder og koordinerer alle typer redningsaksjoner (land-, sjø- og luftredningstjeneste). Hovedredningssentralen er slått sammen til én sentral fra 1.1.2020.

Direktørstillingen er en nyopprettet lederstilling som vil få ansvar for den administrative ledelsen av virksomheten og virksomhetsledelse ovenfor Justis- og beredskapsdepartementet.

Hovedredningssentralen består av to avdelinger/tjenestesteder, en ved Sola/Stavanger og en i Bodø med om lag 50 ansatte. Direktørstillingen er lagt til Bodø. Hovedredningssentralen har et særskilt pådriveransvar for å vedlikeholde og videreutvikle samvirket innen redningstjenesten mellom hendelsene, og fører i den forbindelse blant annet tilsyn med de lokale redningssentralene som befinner seg i hvert enkelt politidistrikt og hos Sysselmannen på Svalbard.