Historisk arkiv

Historisk arkiv

Koronasituasjonen: Pressekonferanse med justisministeren, kultur- og likestillingsministeren og helseministeren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Invitasjon til pressekonferanse fredag 3. april kl. 16:00 med justis- og beredskapsminister Monica Mæland, kultur- og likestillingsminister Abid Raja og helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Fungerende assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Nakstad, og fagdirektør Frode Forland, Folkehelseinstituttet, vil også være til stede.

Pressekonferansen overføres direkte på regjeringen.no. 

Sted: Marmorsalen, Klima- og miljødepartementet, Kongens gate 18.

Oppmøtetid: Kl 1545.

Presse som ikke har anledning til å møte, eller ikke ønsker å komme på grunn av smittefare, kan sende inn spørsmål til JDinfo@jd.dep.no med teksten PK 0304 i emnefeltet. Spørsmålene må være oss i hende senest klokka 1615. Avsenderadressen må være registrert hos et mediehus, eller det må oppgis frilansoppdrag. Vi kan dessverre ikke garantere at alle spørsmålene blir stilt i pressekonferansen.

Pressekontakt for justis- og beredskapsministeren: Kommunikasjonssjef Trude Larstad, 936 67 742.

Pressekontakt for kultur- og likestillingsministeren: Departementets pressetelefon, 902 31 093.

Pressekontakt for helse- og omsorgsministeren: Departementets pressetelefonen, 948 49 749.

Nett-tv Pressekonferanse med justisministeren, kultur- og likestillingsministeren og helseministeren

Se sendingen her

Se sendingen her


Om sendingen

Pressekonferansen filmes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), og kan følges direkte på www.regjeringen.no. Der kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS distribuerer som vanlig publiseringspunkt til medier som vil sende pressekonferansen direkte. Kontaktperson for dette nås på telefon 22248845 eller dss-videoproduksjon@dss.dep.no.
 

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider kan bruke følgende embed-kode:
<div id='wowza_player'></div><script id='player_embed' src='//player.cloud.wowza.com/hosted/xbpcnkps/wowza.js' type='text/javascript'></script>

Tiltak for å hindre spredning

Flere omfattende tiltak er innført for å hindre spredning av koronaviruset blant befolkningen. Departementene og SMK har også innført egne tiltak for å hindre spredning blant besøkende og ansatte. Derfor ber vi redaksjonene begrense oppmøte av journalister og fotografer til et minimum. Ved oppmøte større enn lokalenes reduserte kapasitet grunnet helsemyndighetenes anbefalinger for smittevern, kan presse bli henvist til å følge pressekonferansen digitalt.

Folkehelseinstituttets nettside har mer informasjon om smittevern