Historisk arkiv

Koronasituasjonen: Pressekonferanse med justisministeren og helseministeren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Justis- og beredskapsdepartementet

Invitasjon til pressekonferanse i morgon, onsdag 23. september klokka 1400, med justis- og beredskapsminister Monica Mæland og helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Nett-tv Koronasituasjonen: Pressekonferanse med justisministeren og helseministeren

Sjå sendinga her

Sjå sendinga her

Helsedirektør Bjørn Guldvog og avdelingsdirektør Line Vold  i Folkehelseinstituttet vil også vere til stades. 

Pressekonferansen overførast direkte på regjeringa.no. 

Stad: Marmorhallen, Klima- og miljødepartementet, Kongens gate 18. 

Oppmøtetid: Kl. 1345. Ta med gyldig pressekort og ID. 

Presse som ikkje har anledning til å møte opp kan sende inn spørsmål til JDinfo@jd.dep.no med teksten PK 2309 i emnefeltet. 

Spørsmål må vere oss i hende seinast klokka 1415. Avsenderadressa må være registrert hos eit mediehus eller det må oppgis frilansoppdrag. Vi kan dessverre ikkje garantere at alle spørsmål blir stilte i pressekonferansen. 

Pressekontaktar 

For justis- og beredskapsministeren:  
Kommunikasjonsrådgjevar Raheela Chaudhry, 918 83 568. 

For helse- og omsorgsministeren:  
Kommunikasjonsrådgjevar Nina Husom, 913 95 608. 

Om sendinga 

Pressekonferansen blir filma av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). Du kan følgje den direkte på www.regjeringa.no. Der kan også videofila lastas ned i etterkant. DSS distribuerer som vanleg publiseringspunkt til medier som vil sende pressekonferansen direkte. Kontaktperson for dette nås på telefon 22248845 eller dss-videoproduksjon@dss.dep.no. 

Presse som ønskjer å byggje inn nett-tv-sendinga på sine nettsider kan bruke følgande embedkode: <div id='wowza_player'></div><script id='player_embed' src='//player.cloud.wowza.com/hosted/xbpcnkps/wowza.js' type='text/javascript'></script> 

Tiltak for å hindre spreiing 

Departementa og SMK har innført eigne tiltak for å hindre smittespreiing. Det kan derfor ved stor pågang vere aktuelt å be presse følgje pressekonferansen digitalt. 

Sjå Folkehelseinstituttet sine nettsider for meir informasjon om smittevern