Historisk arkiv

Krekar er utlevert til Italia

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

– Najmuddin Faraj Ahmad, også kjent som Krekar, er ikke lenger i Norge. Han er utlevert til Italia, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Det ble endelig vedtatt 13. mars at Ahmad skulle utleveres til Italia. Et utleveringsvedtak skal i utgangspunktet effektueres så raskt som mulig. Av hensyn til situasjonen i Italia, avventet norske og italienske myndigheter effektueringen av vedtaket til uttransporteringen var mulig og forsvarlig å gjennomføre.

– Justis- og beredskapsdepartementet har innhentet de nødvendige og oppdaterte forsikringer fra italienske myndigheter. Norsk politi har i samarbeid med italiensk politi gjennomført utleveringen av Ahmad, sier Mæland.

Najmuddin Faraj Ahmad påklaget Justis- og beredskapsdepartementets utleveringsvedtak 4. mars 2020. Klagen ble 13. mars behandlet av Kongen i statsråd, som ikke tok klagen til følge. Nå er vedtaket effektuert.

Nett-tv

Justis- og beredskapsministeren orienterte om utleveringen på pressekonferanse i dag kl 12:45.

Se opptak av pressekonferansen her