Historisk arkiv

Kvigne blir ny Kripos-sjef

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Kristin Kvigne er i statsråd i dag beskikket som ny sjef for Kripos for et åremål på seks år.

Kristin Kvigne ble ansatt i Politidirektoratet i 2002 som politiinspektør, senere seksjonssjef og avdelingsdirektør. Hun var ansatt i Interpol fra 2006 til 2009, hvor hun var assistant director og director. Fra 2013 til 2016 var hun sjef for Politiets utlendingsenhet. Kvigne var fungerende assisterende direktør i Politidirektoratet fra november 2018 til april 2019. Hun har tidligere erfaring fra Utlendingsdirektoratet fra 1994 til 1997 og fra Oslo politidistrikt fra 1997 til 2002.

Kvigne kommer fra stillingen som avdelingsdirektør i Politidirektoratet (POD). Hun tiltrer stillingen fra det tidspunkt POD beslutter.