Historisk arkiv

Presseinvitasjon:

Mæland tar imot utredning om partnerdrap

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Partnerdrapsutvalget overleverer sin utredning NOU 2020: 17 «Varslede drap?» til justis- og beredskapsminister Monica Mæland tirsdag 15. desember 2020.

Nett-tv Mæland tar imot utredning om partnerdrap

Se sendingen her

Se sendingen her

Regjeringen oppnevnte Partnerdrapsutvalget ved kongelig resolusjon 12. okto­ber 2018. Utvalget fikk i oppgave å gjennomgå saker om drap der gjerningsper­sonen er daværende eller tidligere partner, og å gi anbefalinger som kan bidra til å forebygge slike drap i fremtiden.  

Av smittevernhensyn ber vi om at media som ønsker å komme, melder seg til Raheela Chaudhry Raheela.Chaudhry@jd.dep.no

Pressekonferansen blir filmet av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). Du kan følge den direkte på regjeringen.no.
Der kan også videofilen lastes ned i etterkant.

Når: tirsdag 15. desember klokka 9:00

Sted: R5, auditoriet
Akersgata 59


Kontaktperson: Kommunikasjonsrådgiver Raheela Chaudhry, 91883568