Historisk arkiv

Rapport om evaluering av endringer i salærforskriften

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Vista analyse har på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet evaluert endringene i godtgjøringsreglene ved reisefravær for advokater, sakkyndige og tolker.

Rapporten fra Vista analyse «Evaluering av endring i godtgjøringsreglene ved reisefravær» er en oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak nr. 276 fra 16. desember 2016 om å evaluere endringene i løpet av tre år.

– Departementet har nylig mottatt rapporten fra Vista analyse, jeg vil nå sette meg ordentlig inn i funnene. Det er for tidlig å si noe om hvordan rapporten skal følges opp, sier statssekretær Lars Jacob Hiim.

Salærforskriften regulerer godtgjørelsen til advokater, sakkyndige og tolker oppnevnt av retten. Fra 1. januar 2017 ble godtgjørelsen for reisefravær redusert fra hel til halv sats.

Rapport: Analyse «Evaluering av endring i godtgjøringsreglene ved reisefravær»