Historisk arkiv

Utnevnelse av dommer ved Høyesterett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Professor Jens Edvin Andreassen Skoghøy er i statsråd i dag utnevnt til dommer ved Norges Høyesterett. Han har tidligere vært høyesterettsdommer i 18 år.

Jens Edvin Andreassen Skoghøy (1955) fra Tromsø har gjennom sin 39 år lange karriere arbeidet både som advokat, professor i rettsvitenskap og høyesterettsdommer. Skoghøy fikk etter 18 års virke som dommer ved Høyesterett avskjed i nåde i 2016 for å tiltre et professorat ved UiT, Norges arktiske universitet.

– Jeg er meget fornøyd med at professor Jens Edvin Andreassen Skoghøy i dag på ny er utnevnt til dommer i Norges Høyesterett, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Skoghøy har vært medlem av av Samerettsutvalgets folkerettsgruppe (1995-1996), ledet Domstolstrukturutvalget (1997-1999) og Ekspropriasjonserstatningsutvalget (2001-2003). Han har vært medlem av Kystfiskeutvalget for Finnmark (2006-2007), og fra 2019 vært medlem av granskingsutvalget for NAV-saker.

– At det utnevnes dommere med ulik bakgrunn er en styrke for Høyesterett og noe som bidrar til å opprettholde den høye tilliten vår øverste domstol har, sier justis- og beredskapsministeren.

Embetet som skal besettes er ledig som følge av at høyesterettsdommer Erik Møse har fått innvilget avskjed i nåde ved oppnådd aldersgrense.