Historisk arkiv

Enklere å bortvise utlendinger for brudd på reglene om innreisekarantene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Fra og med i dag blir det enklere å bortvise utlendinger ved alvorlige brudd på reglene om innreisekarantene. Det skjer samtidig med at hjemmelsgrunnlaget for kravet om negativ korontatest ved innreise til Norge endres.

– Det er avgjørende å forhindre at smittede personer reiser inn i Norge. Vi må også sikre at de som reiser inn overholder plikten til innreisekarantene, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Kravet om negativ koronatest for innreise til Norge er i dag hjemlet i smittevernloven. Kravet vil nå i stedet hjemles i midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen. Utlendinger som ikke kan fremlegge dokumentasjon på negativ covid-19-test kan bli bortvist. Hjemmelen trer i kraft i dag.

– Det er også vedtatt en bestemmelse som vil gjøre det enklere å bortvise utlendinger for klare og alvorlige brudd på reglene om innreisekarantene, som plikten til å bo på karantenehotell når det er påbudt, sier Mæland.

Brudd på karanteneregler kan i en del tilfeller medføre bortvisning eller utvisning også i dag, men da etter utlendingslovens ordinære saksbehandlingsregler. Den nye bestemmelsen åpner for at bortvisning kan skje etter forenklet saksbehandling, på samme måte som ved forsøk på å reise inn i Norge i strid med de restriksjonene som er innført på grunn av covid-19-pandemien.