Historisk arkiv

Flere lettelser i innreiserestriksjonene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Fra midnatt 26. juli åpner regjeringen for at enda flere kan få reise inn i Norge. Dette gjelder blant annet mindreårige barn som reiser sammen med foreldre som har et EU-koronasertifikat, og familiemedlemmer til norske borgere i utlandet som vil dra på besøk til Norge.

Lettelsene trer i kraft fra midnatt 26. juli, og vil gjelde for følgende grupper:

  • Mindreårige barn som reiser sammen med foreldre som har unntak fra innreiserestriksjonene pga. koronasertifikat.
  • Utlendinger som er ektefelle/registrert partner/samboer, mindreårige eller voksne barn og stebarn til norske borgere, når familien bor sammen i utlandet, og de reiser på besøk til Norge sammen med den norske borgeren, eller slutter seg til denne i Norge.
  • Utlendinger som er ektefelle/registrert partner/samboer, mindreårige eller voksne barn og stebarn til arbeidsreisende EØS-borgere som ikke er bosatt i Norge, når de reiser til Norge sammen med EØS-borgeren, eller slutter seg til denne i Norge.
  • EØS-borgere som skal besøke et nært familiemedlem bosatt i Norge eller reise sammen med et norsk familiemedlem.

De som har adgang til å reise inn til Norge, må sette seg inn i gjeldende regler om innreisekarantene, testing og registrering før ankomst.

Det er bare koronasertifikater som er koblet til EUs løsning som kan brukes som vaksinebevis.

En oversikt over hvilke land dette gjelder finnes på EU-kommisjonens nettside:

EU Digital COVID Certificate | European Commission (europa.eu)