Historisk arkiv

Innreiserestriksjoner: Endringer i dokumentasjonskravet for utlendinger som er bosatt i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Departementet har endret kravene til hvilken dokumentasjon som er nødvendig for å vise at man er bosatt i Norge og dermed har rett til innreise.

For å motvirke importsmitte og smittespredning, har regjeringen innført strenge innreiserestriksjoner som innebærer at svært få utlendinger har rett til innreise til Norge. Utenlandske borgere som er bosatt i Norge med oppholdstillatelse eller oppholdsrett etter utlendingsloven, har imidlertid unntak fra innreiserestriksjonene.

Regjeringen har besluttet  at det skal gjøres lettelser i dokumentasjonskravet for å anses som bosatt i Norge. Det er ikke lenger et krav om å være registrert i Folkeregisteret som bosatt i Norge for å få rett til innreise etter innreiserestriksjonsregelverket. Personer som bor i Norge, men ikke har registrert seg som bosatt, vil ha mulighet til å dokumentere dette på annen måte. Det understrekes at det fortsatt vil gjelde strenge krav til dokumentasjon. De nye retningslinjene fremgår av departementets rundskriv G-15/2021.

Dette er hovedpunktene i de nye reglene som nå gjelder:

Utlendinger som har fast bopel i Norge, hvilket vil si at de har sitt faste hjem her, er unntatt innreiserestriksjonene.