Historisk arkiv

JD skal nedsette utvalg for å se på rolleforståelse mellom politiet og Norsk narkotikapolitiforening

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har mottatt en anmodning fra Politidirektoratet (POD), der Politidirektøren ber JD om å overta arbeidet med å nedsette et utvalg som skal vurdere om politiet har utvist god rolleforståelse i dialogen med offentlige eller private organisasjoner som har hatt kontakt med Norsk narkotikapolitiforening (NNPF).

– Det skal ikke herske tvil om at politiansatte kun utøver politimyndighet i kraft av sin stilling i politiet, og ikke som medlemmer i en frivillig organisasjon som NNPF. Det skal settes ned et utvalg som skal gjennomgå om det kan ha oppstått slik tvil. Tillit til habilitet til å sette ned dette utvalget er sentralt. Politidirektøren har bedt om at JD nedsetter utvalget fordi hun oppfatter at POD ikke har den nødvendige tilliten. Jeg mener derfor det er riktig at JD setter ned utvalget, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.  

Departementet starter arbeidet med å sette ned utvalget og utforme mandatet umiddelbart.

Ansatte i departementet som måtte ha vært medlemmer av NNPF vil selvsagt ikke bli involvert i arbeidet med saken.