Historisk arkiv

Lars Fause blir ny sysselmann/-mester

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen har i statsråd i dag utpekt førstestatsadvokat Lars Fause som ny sysselmann på Svalbard. Fra 1. juli blir stillingstittelen endret til sysselmester, mens navnet på virksomheten endres til Sysselmesteren på Svalbard.

Foto: Yngve Olsen

Foto: Trygve Olsen

– Fause vurderes med sin bakgrunn som meget godt kvalifisert for rollen som ny sysselmann. Sysselmannen er regjeringens øverste representant på Svalbard og sentral i iverksettelsen av svalbardpolitikken, myndighetsutøvelsen og forvaltningen av øygruppen. Fause har god innsikt i både Sysselmannens oppgaver, lokalsamfunnene på Svalbard og svalbardpolitikken, og har et godt fundament for å kunne utvikle etaten videre, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Lars Fause kommer fra stillingen som førstestatsadvokat ved Troms og Finnmark statsadvokatembeter. Han var assisterende sysselmann på Svalbard fra 2008 til 2010.

Lars Fause er født 20. februar 1965 og utdannet cand. jur. fra Universitetet i Tromsø i 1991. Han arbeidet en kort periode som politifullmektig ved Oslo politidistrikt fra 1992, videre som politiadvokat ved Troms politidistrikt fra 1993 og som dommerfullmektig ved Trondenes tingrett i Harstad fra 1994 til 1995. Fra 1996 til 2002 var han statsadvokat ved Troms og Finnmark statsadvokatembeter. Han har lang erfaring som øverste leder av påtalemyndigheten i Troms og Finnmark, først i perioden fra 2003 til 2008, og deretter i perioden fra 2011 til 2020.

Stillingen som sysselmann er et åremål på tre år, med mulighet for inntil tre års forlengelse. Fause etterfølger Kjerstin Askholt, som i juni i år fratrer som sysselmann etter nær seks år i stillingen.

Om Sysselmannen på Svalbard

Sysselmannen på Svalbard er regjeringens øverste representant på øygruppen og har rolle både som politimester og statsforvalter. Kontoret har 46 ansatte. Administrativt er Sysselmannen underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, men utfører også oppgaver for en rekke andre departementer. Fra 1. juli blir stillingstittelen endret til sysselmester, mens navnet på virksomheten endres til Sysselmesteren på Svalbard.