Historisk arkiv

Lettelser i innreiserestriksjonene for kjærester og familiemedlemmer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Fra 12. september vil kjærester og familiemedlemmer fra land utenfor EU/EØS-området få anledning til å reise til Norge.

– Mange har ventet lenge på besøk fra sine kjære. Innreiserestriksjonene er strenge og svært inngripende for de som rammes. Nå har tiden kommet for å sørge for trygg innreise for flere kjærester, barn, foreldre og besteforeldre. Så lenge de vanlige strenge reglene for testing og karantene følges, kan vi nå åpne opp enda litt mer. Det forutsettes at de ordinære reglene for testing og karantene følges. Flere av disse må derfor være på karantenehotell de første dagene, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).    

Lettelsene gjelder for personer fra land utenfor EU/EØS som har følgende relasjon til den som er bosatt i Norge:

  • Voksne barn og stebarn, samt foreldre og steforeldre til voksne barn/stebarn (lettelser for mindreårige barn/stebarn og deres besteforeldre/stebesteforeldre er allerede innført)
  • Besteforeldre, stebesteforeldre, barnebarn og stebarnebarn
  • Kjærester over 18 år og kjæresters mindreårige barn

Kjærester må søke gjennom UDIs søknadsordning for kjærestebesøk (lenke: Søknad om kjærestebesøk - UDI). Som ellers, må også de alminnelige vilkårene for rett til innreise og opphold i utlendingsloven være oppfylt. Eksempelvis må visumpliktige utlendinger få innvilget visum før de kan reise hit.