Historisk arkiv

Mæland etter Afghanistanmøte i Brussel: - Må hjelpe afghanerne, men unngå nytt 2015

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) deltok tirsdag i et felles møte med EUs innenriksministre om situasjonen i Afghanistan.

Justis- og beredskapsminister Mæland på møte med EUs innenriksministre
Justis- og beredskapsminister Mæland på møte med EUs innenriksministre, hvor temaet var situasjonen i Afghanistan. Foto: Council of the EU

EU-landene er enige om behovet for å øke støtten til internasjonale organisasjoner og Afghanistans naboland for å sikre stabilitet og at den humanitære hjelpen når de med størst behov.

-Situasjonen i Afghanistan er svært alvorlig. Vi er enig med EU i at det nå er viktig å støtte regionen for å unngå en ny migrasjonskrise, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland, som videre peker på at det er avgjørende også å ta sikkerheten på det største alvor.

– Vi har ved evakueringen til Norge lagt vekt på identitetsavklaring og intervjuer av de som er kommet til Norge, både gjennom foreløpig sjekk allerede før avreise og videre prosedyrer etter ankomst. Vi må sørge for god sikkerhet og screening på yttergrensene, sier Mæland etter møtet i Brussel.

Et viktig tema på møtet var også arbeidet for å hindre irregulær migrasjon og menneskesmugling, og hindre at det oppstår nye sikkerhetstrusler.

– Jeg opplever at EU-landene er enige med Norge om at vi må hjelpe afghanerne som står i en håpløs situasjon, samtidig som vi ikke må skape urealistiske forventninger i den afghanske befolkningen om migrasjonsmulighetene til EU og Schengen, sier Mæland.

Harmonisert asylpraksis er nødvendig for å unngå sekundærbevegelser. Gjennom kvoteordningen har Norge tatt imot personer som er særlig utsatte.

– Vi mener der er klokt at EU-landene er enig om et felles budskap for å adressere mulige irregulær migrasjon fra Afghanistan, sier justis- og beredskapsministeren.