Historisk arkiv

Nye skyteforbudssoner på Svalbard

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Fra 13. juli 2021 ble det nye skyteforbudssoner i og rundt Barentsburg, Vannposten og Pyramiden på Svalbard. Det er allerede skyteforbud i og rundt Longyearbyen, på Adventfjorden og nærmere enn 500 meter fra bygninger og anlegg i Adventdalen. Dette forbudet videreføres som i dag.

- Vi har tatt hensyn til innspillene fra Longyearbyen lokalstyre og andre høringsinstanser om regler for hvor man kan benytte skytevåpen på Svalbard. Vi legger med andre ord bort de endringene vi sendte på høring om en utvidelse rundt Longyearbyen, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H). 

Justis- og beredskapsdepartementet sendte 29. mai 2020 på høring forslag til ny forskrift om skyteforbud på Svalbard. Her foreslo regjeringen å utvide skyteforbudssonen rundt Longyearbyen og strengere regler for hele Svalbard om bruk av skytevåpen i nærheten av bygninger og installasjoner. Et flertall av høringsuttalelsene var imot dette, og regjeringen valgte derfor ikke gå videre med forslaget slik det lød i høringen på disse punktene.

Ingen høringsinstanser var imot de nye sonene som kommer i dag. Bakgrunnen for disse er et ønske fra kullselskapet Trust Arktikugol i Barentsburg om at det opprettes skyteforbudssoner i og rundt Barentsburg, inkludert Vannposten og Pyramiden – på samme måte som i Longyearbyen.

Det er også gjort noen mindre språklige og forskriftstekniske moderniseringer i forskriften. Endring av forskrift 11. februar 1966 nr. 3449 for bruk av skytevåpen i Longyearbyen og omegn.