Historisk arkiv

Ole Bredrup Sæverud blir ny politimester i Sør-Øst politidistrikt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Politimester Ole Bredrup Sæverud (49) ble i statsråd i dag åremålsutnevnt som Politimester i Sør-Øst politidistrikt.

Sæverud har vært politimester i Troms politidistrikt siden 2012. Han har jobbet ved Sør-Øst politidistrikt siden 2018. Her fungerte han først som avdelingsdirektør for politifagavdelingen i Politidirektoratet, og siden som politimester for Sør-Øst politidistrikt fra 2019. Sæverud har tidligere vært statsadvokat og konstituert førstestatsadvokat ved Troms og Finnmark statsadvokatembeter.

Sæverud tiltrer stillingen som politimester i Sør-Øst fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer.