Historisk arkiv

Regjeringen innfører elektrosjokkvåpen i politiet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen har besluttet at norsk politi skal få bruke elektrosjokkvåpen som maktmiddel. Det vil gi politiet et mer tilpasset verktøy i krevende situasjoner.

– Politiet ønsker det og derfor innfører vi nå elektrosjokkvåpen som virkemiddel i krevende situasjoner for politiet. Elektrosjokkvåpen har blitt prøvd ut i fire politidistrikt, og erfaringene viser at det er effektivt og egnet i situasjoner hvor gjerningsperson for eksempel er bevæpnet med kniv, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Siden 2019 har det vært gjennomført utprøving av elektrosjokkvåpen i norsk politi i fire politidistrikt; Oslo (begrenset til Beredskapstroppen), Øst, Sør-Vest og Troms. Justis- og beredskapsdepartementet mottok evalueringsrapporten av prøveordningen sammen med en anbefaling fra Politidirektoratet (POD) om å innføre elektrosjokkvåpen i politiet.

– Regjeringen har på bakgrunn av anbefalingen fra POD besluttet at elektrosjokkvåpen gradvis skal innfases i politidistriktene. Jeg vil understreke at elektrosjokkvåpen ikke skal overta som det foretrukne maktmidlet fremfor batong og pepperspray, men fylle et tomrom mellom disse og skytevåpen, sier Mæland.

Norge er ikke alene om å innføre elektrosjokkvåpen.

– I Sverige har de hatt en tilsvarende prøveordning som oss, og de har i vår besluttet å innføre elektrosjokkvåpen fra 2022. Elektrosjokkvåpen benyttes også av finsk og britisk politi, avslutter justisministeren.