Historisk arkiv

Rolls-Royce varslet av NSM om at salget av Bergen Engines vurderes stanset

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har varslet Rolls-Royce om at norske myndigheter vurderer om det planlagte salget av Bergen Engines AS til TMH Group skal stanses i medhold av sikkerhetsloven.

– Regjeringen har de siste månedene undersøkt denne saken, og det kan ikke utelukkes at et salg av Bergen Engines AS til TMH Group kan medføre en risiko for nasjonale sikkerhetsinteresser. Det er derfor behov for å ta en pause i denne prosessen for å fremskaffe et tilstrekkelig faktagrunnlag for å vurdere overdragelsen, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, som også er ansvarlig for sikkerhetsloven.

Bergen Engines har ikke vært underlagt sikkerhetsloven og har ikke leverandørklarering eller sikkerhetsavtale med Forsvaret. Men selv om Bergen Engines per i dag ikke er underlagt sikkerhetsloven etter § 1-3 og lovens § 10-1 om eierskapskontroll således ikke kommer til anvendelse, utelukker ikke det bruk av ulike deler av sikkerhetsloven i denne saken.

- I saker som denne vil det alltid være noen elementer som ikke kan diskuteres i det offentlige rom. Regjeringen jobber nå for å kartlegge alle forhold rundt det mulige salget av Bergen Engines, sier Mæland.

Det forutsettes at eventuell kunnskapsoverføring i tilknytning til selskapsgjennomgang (due diligence) og beslektet aktivitet stanses inntil dette er avklart.

– Vi ønsker å ha en åpen økonomi som gjør det attraktivt for utenlandske aktører å investere i Norge. Samtidig er vi bevisst på at utenlandske investeringer kan være en trussel mot nasjonale sikkerhetsinteresser. Den sikkerhetspolitiske situasjonen gjør at vi må følge ekstra godt med på utenlandske investeringer i strategiske sektorer, sier Mæland.