Historisk arkiv

– Bedre praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet fastsatte ny rammeplan om praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) den 21. desember 2015. PPU er landets største lærerutdanning og gir rett til å undervise fra 5-13 trinn.

Viktigste endringer:

  • Fra studieåret 2017 er opptakskrav mastergrad/hovedfag med ett undervisningsfag. Kandidater med bachelor i praktiske og estetiske fag gis unntak fra krav om master og kan tas opp til PPU. 
  • Fagdidaktikken skal knyttes til fag i studentens fagkrets som gir undervisningskompetanse.

– PPU blir nå bedre. Vi skjerper kravene til PPU-studentenes faglige nivå, samtidig som PPU-utdanningen blir mer relevant. Dette er gode nyheter for norsk skole, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Les hele forskriften her