Historisk arkiv

Ett steg nærmere femårig lærerutdanning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

– Vi er nå ett steg nærmere en femårig grunnskolelærerutdanning på masternivå, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Regjeringen gjør dagens fireårige grunnskolelærerutdanninger til femårige masterprogram fra høsten 2017. Nå har rammeplanutvalget levert  forslag til det faglige innholdet i den nye lærerutdanningen til Kunnskapsdepartementet. Rammeplanutvalget har vært ledet av Lise Iversen Kulbrandstad.   

– Læreren er avgjørende for elevenes læring. Dette blir et løft for norsk skole. Jeg vil takke Lise Iversen Kulbrandstad for det arbeidet hun har gjort som leder av rammeplanutvalget for den nye utdanningen, sier Røe Isaksen. 

Rammeplanutvalget har levert på tid og forslaget peker positivt inn i fremtiden. Departementet vil gå nøye inn i utkastene før høring. 

– Jeg håper på bred debatt når saken sendes på høring i januar, sier Røe Isaksen. 

Departementet tar sikte på å fastsette de endelige rammeplanene i juni 2016.

Forslaget fra rammeplanutvalget